Budgetcoaching

Bij budgetcoaching wordt u gecoacht en geadviseerd bij het ordenen en beheren van uw eigen financiën. U bent dus zelf diegene die alle handelingen zoals betalingen doet, echter onder toeziend oog en advies van een coach. Allereerst wordt er gestart met het op orde brengen van de financiën, er wordt overzicht gecreëerd en een werksysteem aangebracht. Vervolgens zal er volgens dit systeem gewerkt gaan worden, uiteraard toegesneden op iedere cliënt en diens situatie. De coach zal de nodige begeleiding bieden en adviseert daar waar nodig. Het doel van budgetcoaching is het verkrijgen van overzicht en een financieel gezonde toekomst creëren.

Taken budgetcoach:
De budgetcoach helpt u inzicht krijgen in uw eigen financiën, door samen met u te ordenen, processen te bewaken en te adviseren om samen uw doelstellingen te behalen.

Verwachtingen van cliënt:
Wanneer u openstaat voor begeleiding en bereid bent openheid van zaken te geven is een budgetcoach in staat samen met u aan de slag te gaan.
Voor wie/Hoe aanvragen:Iedereen, ouder dan 18 jaar, komt in aanmerking voor budgetcoaching. Budgetcoaching is op basis van een contract dat vrijwillig voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt aangegaan. Uitsluitend de cliënt zelf kan budgetcoaching aanvragen en het contract aangaan.