Contact

Algemeen telefoonnummer:
085-4444600

Postadres:
Postbus 4664, 5953 ZH Reuver

Bezoekadres:
Mariastraat 26A te Reuver (alleen op afspraak)


Klik voor aanvullende contactgegevens op wat voor u van toepassing is:

085-4444600
Spreekuren: van maandag t/m donderdag van 10:00 tot 12:00uur.
Geldverzoeken: telefonisch heeft u 24/7 de mogelijkheid tot inspreken, of bel gerust tijdens spreekuren.

Ook kunt u digitaal een geldverzoek indienen.

Wij maken gebruik van spreekuren, om u zo goed mogelijk behulpzaam te zijn. Omdat wij werken met privacy- en foutgevoelige informatie, is zorgvuldigheid en structuur van groots belang. Om die reden komen informatie, vragen en actie, tijdens spreekuren gecentreerd bij ons binnen, om vervolgens naar prioriteit te kunnen behandelen, met alle zorgvuldigheid.

Voor noodgevallen zijn wij ook buiten spreekuren bereikbaar op 085-4444600

E-mailen kan natuurlijk altijd.
client@compass-zuid.nl is het e-mailadres uitsluitend voor cliënten, en gekoppeld aan uw dossier. Reactietijd; maximaal 2 werkdagen.

Uw digitaal-dossier, is online voor u inzichtelijk. Via mijn.onview.nl, waar u kunt inloggen met de aan u verstrekte inloggegevens.
Hulpverlening, betrokken bij gezamenlijke cliënten, worden zeer gewaardeerd. Samenwerking is essentieel en zorgt voor een helder vangnet waar cliënten baat bij hebben. Wij streven naar korte lijntjes in communicatie. Vanwege uitwisseling van privacygevoelige informatie, in een dergelijke samenwerking, is het echter nodig dat wij een machtiging hiertoe ontvangen. Voor instanties en begeleiding zijn wij tijdens kantooruren bereikbaar en maken gebruik van een apart e-mailadres.
Schuldeisers verzoeken wij om vorderingen, schriftelijk kenbaar te maken en daartoe gebruik te maken van het e-mailadres incasso@compass-zuid.nl

Wij vragen uw aandacht voor het volgende; Vanwege de geldende AVGwetgeving en richtlijnen, zijn wij beperkt in het kunnen verstrekken van client-informatie.  

Uw vordering wordt altijd verwerkt in het betreffende dossier. Het is onze taak om in eerste aanleg de totale schuldenlast te inventariseren. Om vervolgens route te kunnen bepalen aangaande het oplossen van de schulden.

Te allen tijde is het kunnen treffen van afzonderlijke betalingsregelingen, dan wel het aanmelden schuldhulpverlening (bij een problematische schuldenlast), volledig afhankelijk van de situatie van client. Deze dient voldoende stabiel te zijn alvorens wij schuldeisers iets kunnen bieden. Tijd is hierin van vele factoren afhankelijk. Het verstrekken van informatie aangaande de stabiliteit in een bewind, ligt vaak privacygevoelig en is dan ook door wet- en regelgeving beperkt.  

Concurrente schuldeisers worden ook als zodanig behandeld. In het treffen van regelingen zal hen dan ook, gelijktijdig en naar rato een voorstel gedaan worden.  

Begrip voor bovenstaande stellen wij dan ook zeer op prijs. Uiteraard hebben wij begrip voor een schuldeiser, die om geld verlegen zit. Wij spreken dan ook ons commitment uit, dat wij ons best doen bij te dragen in de stabilisatie en vervolgens z.s.m. route bepalen het oplossen van de schuldenlast. Uiteraard berichten wij u wanneer route is bepaald.