Rekening en Verantwoording

Jaarlijks moet er verantwoording worden afgelegd aan de rechtbank inzake het beheer van uw financiën. Graag nemen wij deze met u door.

Vanwege corona is een fysieke afspraak helaas beperkt mogelijk. Vandaar dat wij u diverse mogelijkeheden bieden om, op een voor u prettige manier, de rekening en verantwoorden te bespreken. Uiteraard is er dan ook de gelegenheid om de voortgang en eventuele vragen te bespreken.

Het is ook mogelijk om u de rekening en verantwoording toe te sturen, ook wanneer u geen gesprek wenst.