Rekening en Verantwoording

Jaarlijks moet er verantwoording worden afgelegd aan de rechtbank inzake het beheer van uw financiën. Graag nemen wij deze met u door.

Wij bieden u diverse mogelijkheden om, op een voor u prettige manier, de rekening en verantwoorden te bespreken. Uiteraard is er dan ook de gelegenheid om de voortgang en eventuele vragen te bespreken.

Het is tevens mogelijk om u de rekening en verantwoording toe te sturen, ook wanneer u geen gesprek wenst.